Books For You

Grow outward, Grow inward

No Excuses (Gujarati Translation) By Brian Tracy

No Excuse! -The Power Of Self-Discipline (Gujarati Edition)

નો એક્સક્યુઝ : સ્વ-શિસ્તની શક્તિ ( કોઈ બહાનાબાજી નહીં!)

મોટા ભાગના લોકો મને છે કે સફળતા સારા નસીબ અથવા પ્રચંડ બુદ્ધિથી મળે છે, પરંતુ ઘણા સફળ લોકોએ સ્વ-શિસ્ત દ્વારા તેમની સિદ્ધિઓ ઘણી વધારે દુન્યવી માર્ગે હાંસલ કરેલ છે.

પુસ્તકના 21 પ્રકરણ તમારા જીવનનમાં સ્વ-શિસ્તની શક્તિ ને ખીલવવા અને સરળતાથી તમને લાગુ કરવા માટે વધુ અભ્યાસ અર્થે આપેલ છે આ માર્ગદર્શનોની, જેને તમે વધારે નસીબદાર માનો છો, તેમની અદેખાઈ કરવાને બદલે, તમે જે બધું કરો તેમાં કેવી રીતે વધારે સફળ થવું તે શીખી શકો. થોડું સ્વ-શિસ્ત ખુબ મદદરૂપ થઇ શકે। બહાના કાઢવાને બદલે સ્વ-શિસ્ત પુસ્તક વાંચો!Many Miles To Go (Marathi Translation) By Brian Tracy

मेनी माईल्स टू गो - ब्रायन ट्रेसी


यशप्राप्तीसाठीची यात्रा ही अज्ञाताच्या दिशेने उचललेलं धाडसी पाऊल असतं.


* यशप्राप्तीचे सिद्धांत.
* ब्रायन ट्रेसी यांच्या साहसी प्रवासाचं वर्णन.
* कोणत्याही प्रसंगामधून धडे घेण्याची कला.
* संपूर्ण परिवर्तनाची यात्रा.
* 27,000 किलोमीटरची साहसी सहल.
हे पुस्तक वाचायच्या आधीच तुम्ही सावध व्हा आणि आपल्या खुर्चीची पेटी बांधून बसा. या पुस्तकामध्ये, तुमचं पूर्ण आयुष्य बदलवण्याची आणि तुम्हाला एक हुशार, प्रगल्भ आणि यशस्वी व्यक्ती बनवण्याची क्षमता आहे. -हार्वे मॅके. या यात्रेमुळे ब्रायन यांचं पूर्ण आयुष्यच बदललं आणि त्यांच्या विचारांना आणि जीवनाला एक नवी दिशा मिळाली.The DNA of Success Stories (Marathi Translation) By Brian Tracy

डीएनए ऑफ सक्सेस स्टोरीज - जेक ज्यूफेल्ट

जीवनात असामान्य यशप्राप्ती करण्याचा मार्ग प्रेरणादायी, माहितीपूर्ण, ज्ञानवर्धक आणि जीवन उंचावणार्‍या कथांचा संग्रह. प्रेरणादायी, विश्वास वाढवणार्‍या व आशेचा किरण बनून कोणत्याही प्रसंगामध्ये यश संपादन करण्याची शिकवण देण्यार्‍या कथा. अमेरिका आणि भारत या देशांमध्ये या पुस्तकाच्या प्रकाशनपूर्व 10,000 प्रतींची विक्री झाली होती. जगप्रसिद्ध 18 सहलेखकांचा समावेश. असामान्य कार्य करण्यासाठी या कथा प्रकाशस्तंभाचं कार्य करतील. प्रेरणादायी, माहितीपूर्ण, ज्ञानवर्धक आणि जीवन उंचावणार्‍या कथांचा संग्रह आहे. यश प्राप्तीसाठी प्रत्येकाने हे पुस्तक वाचायलाच हवं.Goals (Tamil Edition) By Brian Tracy

Goals is a self-help book by bestselling author Brian Tracy, which provides deep insights and advice on how goals are to be set and how to meet them. Originally penned in English, this book is its Tamil translation.

Opening with a Chicago setting, the story in the book revolves around rich entrepreneurs who discuss their journey up the ladder of success. The wisest in this group then concludes that it is only when you set practical goals for yourself that you can taste real success in life.

Beginning with this light story, the book then proceeds on to explain the seven important elements of setting goals. Further, it outlines 12 key steps that help accomplish goals, no matter what their size is. There is also the 'Mental Fitness' character-development program described at length in the book, which teaches people how to become strong from within so that they can achieve whatever goals they have set in life for themselves.

In addition, with apt examples from real life the author describes how one can build their self-confidence and esteem that are required for achieving success in life. A few other vital aspects explained in the book include how to cross over difficulties, how to meet challenges head on and how to forge ahead in life no matter what happens.Success Recipe (Marathi Edition) By Brian Tracy

 

"Many people live their lives like a dog chasing a rabbit in a summer field. As the dog runs after the rabbit, suddenly another rabbit pops up and the dog veers to pursue the second rabbit. Just as the dog almost catches the second rabbit, a third rabbit pops up and off goes the dog again in a different direction. At the end of the day, the dog is exhausted and has not yet caught a single rabbit. This is the story of too many lives and careers."Success Recipe (Tamil Edition) by Brian Tracy

Many people live their lives like a dog chasing a rabbit in a summer field. As the dog runs after the rabbit, suddenly another rabbit pops up and the dog veers to pursue the second rabbit. Just as the dog almost catches the second rabbit, a third rabbit pops up and off goes the dog again in a different direction. At the end of the day, the dog is exhausted and has not yet caught a single rabbit. This is the story of too many lives and careers.

About the Author


Brian Tracyis a professional speaker, trainer, seminar leader, and consultant and is the chairman of Brian Tracy International, a training and consulting company based in Solana Beach, California Surendran J is the Founder & CEO of Success Gyan. Success Gyan is Indias largest organizer of international seminars and workshops. Some of the speakers of Success Gyan are Brian Tracy, John Gray, Jack Canfield, Blair Singer, Nik Halik etc.Eat That Frog (Telugu Trabslation) by Brian Tracy

Eat That Frog!: 21 Great Ways To Stop Procrastinating And Get More Done In Less Time comprises several short essays that tackle the issue of procrastination. In total, there are 21 chapters, each providing one technique for an individual to manage their time effectively. Tracy starts off by urging the readers to write everything down, revealing its power when it comes to setting goals and planning. He provides the readers with several exercises, which he tells them to do on pen and paper. He admits to the fact that an individual can make note of everything they want, digitally. However, he states that there’s a different feeling that pervades an individual’s mind when they write things down on paper.

The book’s title reflects one of Tracy’s main concepts. The name is derived from one of Mark Twain’s quotes, which goes on to say that there’s nothing worse that can happen to a man throughout the day, if he eats a live frog, first thing in the morning. This technique doesn’t refer to actually eating a frog, but revolves around the idea that if an individual finishes the task that they procrastinate the most, first thing in the morning, the remaining day would go fairly easy. Another time management technique explained by Tracy is the 80/20 Rule, which is also referred to as the Pareto principle. Tracy explains that this principle means that 20 per cent of the time an individual invests in a particular task, will bring about 80 per cent of the results.किस दैट फ्राग ( Hindi Translation of 'Kiss That Frog' By Brian Tracy)
 
ब्रायन ट्रेसी
 
हार को जीत में बदलने के १२ असरदार तरीके
 
अपनी खामियों को गले लगाईये
 
'पुस्तक के मजाकिया नाम पर न जाएँ -किस दैट फ्राग ! आपकी जिंदगी बदल सकती है। ब्रायन ट्रेसी कि मदद से अपने नकारात्मक विचारो को छोड़िये, आपकी जानकारी के बिना ही ये आपके प्रतिदिन के रवैये को नियंत्रित कर रहे होंगे। यह पुस्तक पढ़े और अधिक सकारात्मक भविष्य की और कदम बढ़ाये।Tag cloud

Sign in