Sanjeevani (Gujarati) by Shailesh Sagparia

જીવનને તરબતર કરી દે તેવી મજાની બોધકથાઓનો સંગ્રહ. શૈલેશ સગપરીયા ની લોકપ્રિય કોલમ 'સંજીવની' માંથી વર્તમાન જીવનના પ્રશ્નોની સુંદર છણાવટ કરતા ૫૧ લેખો નું સંકલન એટલે 'સંજીવની'.

શૈલેશ સગપરીયા ની લોકપ્રિય કોલમ 'સંજીવની' માંથી વર્તમાન જીવનના પ્રશ્નોની સુંદર છણાવટ કરતા ૫૧ લેખો નું સંકલન એટલે 'સંજીવની'