Sanhar (Novel on Rwandas Genocide 1994 in Gujarati) by Dr. Navin Vibhakar

સંહાર

લેખક : નવીન વિભાકર

૧૯૯૪માં આફ્રિકાના નાનકડા દેશ રવાન્ડામાં ખેલાયેલા ભયાનક માનવ-સંહારથી દુનિયા હતપ્રભ થઇ ગયેલી. આ ઘટનાને આધારે લખાયેલી ઐતિહાસિક થ્રીલર નવલકથા