Vayuputrona Shapath (Gujarati Translation of The Oath of the Vayuputras) - Amish Tripathi
 
વાયુપુત્રોના શપથ - અમીશ

નાગવંશ પછીની કથા - શિવ કથન ભાગ ૩

બૂરાઈ સામે આવી ગઈ છે. હવે તો માત્ર પ્રભુ જ બુરાઈને રોકી શકે છે.

RELEASING ON 15 FEBRUARY, 2014

PRE-ORDER YOUR COPY NOW.