JSK Jay Shree Krishna (21mi Sadina Ishwarnu Meghdhanush)
 
JSK II જય  શ્રી  કૃષ્ણ  II   - જય  વસાવડા
 
 
21મી સદીના ઈશ્વરનું મેઘધનુષ
 
 
લીડરથી લવર
 
વોરીયરથી ફિલોસોફર
 
મોટીવેટરથી  મેનેજર
 
ફ્રેન્ડથી ગાઇડ
 
બાળકથી બળવાન
 
 
'કમ્પ્લીટ મેન ' કૃષ્ણના રંગબેરંગી રોલ્સને
 
આધુનિક અંદાજમાં સમજાવતું પુસ્તક
 
 
પૃથ્વીના પ્રત્યેક નાગરિકને
 
પ્રેમમર્મ ,માનવધર્મ , વિજયકર્મ  શીખવાડતું ય
 
યુથફૂલ , જોયફૂલ , કલરફૂલ  પુસ્તક!