મેન આર ફ્રોમ માર્સ, વિમન આર ફ્રોમ વિનસ

જ્હોન ગ્રે

અનુવાદ : સુધા મેહતા

Gujarati Translation of ‘Men Are From Mars, Women Are From Venus’
By John Grey

સ્ત્રી-પુરુષ સંબંધો ઉપર લખાયેલ સૌથી પ્રખ્યાત પુસ્તક

જ્હોન ગ્રે રચિત પુસ્તક ‘મેન આર ફ્રોમ માર્સ, વિમન આર ફ્રોમ વિનસ’ દ્વારા હજારો દંપતીઓ પોતાના સંબંધોમાં મૂળભૂત પરિવર્તન લાવી શક્યા છે. આજે એક આધુનિક શિષ્ટ ગ્રંથ તરીકે ગણના પામેલું આ પુસ્તક એક વિલક્ષણ રચના છે જેને પરિણામે સ્ત્રી અને પુરુષ એ સમજી શક્યા છે કે તેઓ ખરેખર કેટલાં ભિન્ન છે. અને પોતાની જરૂરિયાતોનો સંદેશો સામી જાતિની વ્યક્તિને કઈ રીતે પહોચાડવો જેથી સંઘર્ષ પેદા ન થાય અને નજ્દીકીને વધારવા માટે પૂરતી તકો મળતી રહે .

આ પુસ્તક તમને સમજાવશે કે કઈ રીતે -

  • સ્ત્રી-પુરુષના સંબંધો પ્રેમભર્યા અને ટકાઉ બનાવવા
  • સામી વ્યક્તિનો મૂડ ઓળખવો અને તેમાં કઈ રીતે અસરકારક પ્રતિભાવ આપવો
  • પાછળ પડ્યા વિના કે બળજબરી કાર્ય વિના પણ પોતાને જોઈએ તે મેળવવું
  • મુશ્કેલ લાગણીઓને વહેંચવી
  • દલીલબાજીની પીડા ટાળવી
  • પોતાના સાથીદાર,સહકાર્યકર્તાઓ કે મિત્રો ને પહેલાં કરતાં વધુ સારી રીતે સમજવા