Learn to Say No If You Don’t Want to Say Yes (Marathi Translation) By Renu Saran

'नाही ' म्हणायला शिका - रेणू सरन


जेव्हा एखादी गोष्ट तुम्हाला पटत नसेल आणि जेव्हा तुमची इच्छा नसेल


◉ बॉसच्या अनैतिक इच्छा
◉ कमाच्या ठिकाणी अयोग्य व्यवहार
◉ एकत्रित कुटुंबात स्वार्थामुळे होणारे कलह
◉ सरकारी पदांवरील भ्रष्टाचार
◉ मित्र आणि नातेवाईकांच्या चुकीच्या मागण्या
◉ अगतिकता आणि बेकारी
◉ वेळ आणि क्षमतेपेक्षा अधिक कामाची मागणी