સાંભળો છો કે શ્રીમાન? - લેખક: ઇન્દુ તારક મહેતા

Sambhlo Chho Ke Shriman (Gujarati) by Tarak Mehta


હાસ્યલેખક તારક મહેતાના પત્ની ઇન્દુ તારક મહેતાના મુખે કહેવાયેલી રમુજકથાઓ, તારક મહેતાની કલમે