Girno Sinh (Gujarati Translation of The Majestic Lions of Gir) by Dr Sandeep Kumar

ગીરનો સિંહ - ડો સંદીપ કુમાર

નાના નાના બાળસિંહોને,સમય જતા પુખ્તસિંહોમાં પરિવર્તિત થતા જેમણે એકદમ નજીકથી જોયા છે અને સિંહસૃષ્ટિના જેઓ પરિચિત બની ગયા છે એવા લેખકોની અનુભવ સમૃદ્ધ કલામે આ લખાયેલું પુસ્તક ગીરનો સિંહ -એ સમગ્ર એશિયાઈ સિંહોની ગૌરવગાથા છે.

http://www.booksforyou.co.in/newbook/Books/Girno-Sinh-(Gujarati-Translation-of-The-Majestic-Lions-of-Gir)