ઝંખે છે સાથ ભવોભવનો :

પતિ – પત્નીના આદર્શ સંબધો દર્શાવતું ચિંતન

                                                                                                        સુરેશ -અલકા પ્રજાપતિ

તમે ખોટા પાત્રને પરણ્યા હો તો તરત તમને તેની ખબર પડી જાય છે, પરંતુ……

સાચા પાત્રને પરણ્યા હો તો જીવનભર ખબર જ નથી પડતી.

સ્ત્રી અને પુરુષ બન્ને મનુષ્ય

તરીકે સમાન છે પરંતુ,

બન્નેની વિચારવાની રીત,

દુનિયાને જોવાની રીત,

અનુભવવાની રીત,

અભિવ્યક્ત કરવાની રીત અલગ

હોય છે,

છતાંય ઈશ્વરે બન્નેના સહજીવન

નિર્માણ કાર્ય છે.

ઈશ્વરના આ શુભમંગલ હેતુને સાર્થક કરવાની આપણી ફરજ છે.

-અવન્તિકા ગુણવંત

લગ્ન એટલે ?

M     Merging……………….એકબીજામાં ભળી જવું

A      Ambition……………….મહત્વાકાંક્ષા

R      Respect……………….સન્માન/આદર

R       Response…………….આવકાર (સ્વાગત)

I        Intimacy……………….ગાઢ ઐક્ય

A       Accreditation………….વિશ્વાસ

G       Gaiety……………………પ્રસન્નતા

E        Eternity………………..શાશ્વતતા

-પૂજ્ય પાંડુરંગ શાસ્ત્રીજીએ કરેલી વ્યાખ્યા