Books For You

Grow outward, Grow inward

એક પંથ ને દો કાજ - રશ્મિ બંસલ

ભાવાનુવાદ: સોનલ મોદી

બેસ્ટસેલર્સ " ખભે કોથળો ને દેશ મોકલો" "શૂન્યમાંથી સર્જન" "સપનાના સોદાગરો" અને "મેઘધનુષી માનુનીઓ" "ધરતીનો છેડો ઘર" ની કલમનું નવું નજરાણું

કોલેજના ભણતર અને ઉદ્યોગ સાહસિકતાના ગણતરનો સુભગ સમન્વય સાધનાર દસ લબરમૂછિયા યુવાનોની અત્યંત પ્રેરણાત્મક કહાણીઓ
'એક પંથ ને દો કાજ' (Arise Awake) એટલે વિદ્યાર્થીકાળમાં જ ધંધાનું સાહસ ખેડનાર દસ યુવાનોની ગાથા ગ્રેજ્યુએશન પહેલા કે પછી નોકરી મેળવવાની દોટ કાઢ્યા વગર પોતાના સ્વપ્ના સાકાર કરવા મંડી પાડનાર વિરલાઓની અત્યંત પ્રેરણાત્મક કહાણીઓ
આ પુસ્તક હાથમાં લેતા જ તમને સમજાઈ જશે કે ધંધાને ઉંમર કે ભણતર સાથે ખાસ લેવાદેવા નથી. એને માટે જોઈએ ધગશ, ભારોભાર હિમંત, એક નવો આઈડિયા અને ઇન્ટરનેટ તમારી હોસ્ટેલ નો રૂમ પણ તમારી ઓફિસ બની શકે.
તમે પણ 'સ્ટાર્ટ અપ' ક્ષેત્રે પગરણ માંડવા ઈચ્છો ? તો જરૂર આ પુસ્તક તમારા માટે જ છે.Utho Jago (Hindi Translation of Arise Awake) By Rashmi Bansal

उठो जागो - रश्मि बंसल

सौरभ बंसल का जांदू चल गया शशांक इन डी ने भी लहरो का सामना किया ईश्वर का दोसा, सबसे चोखा उठो,जागो ऐसे दस युवा उधमियों की कहानी है, जिन्होंने कॉलेजमे पढ़ाई करते हुए,या ग्रैजुएशन के तुरंत बाद अपना बिजनेस शुरू किया। प्लेसमेंट के अच्छे अवसरों को ठुकराकर उन्होंने अपने सपनो को अहमियत दी, और सपनो के पीछे चल दिए।
बिजनेस शुरू करने का उम्र से कोई नाता नही और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आपका पहला ' ऑफिस ' आपका हॉस्टल रूम भी हो सकता है।Utho Jago (Hindi Translation of Arise Awake) By Rashmi Bansal

उठो जागो - रश्मि बंसल

सौरभ बंसल का जांदू चल गया शशांक इन डी ने भी लहरो का सामना किया ईश्वर का दोसा, सबसे चोखा उठो,जागो ऐसे दस युवा उधमियों की कहानी है, जिन्होंने कॉलेजमे पढ़ाई करते हुए,या ग्रैजुएशन के तुरंत बाद अपना बिजनेस शुरू किया। प्लेसमेंट के अच्छे अवसरों को ठुकराकर उन्होंने अपने सपनो को अहमियत दी, और सपनो के पीछे चल दिए।
बिजनेस शुरू करने का उम्र से कोई नाता नही और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आपका पहला ' ऑफिस ' आपका हॉस्टल रूम भी हो सकता है।Meghdhanushi Manunio (Gujarati Translation Of Follow Every Rainbow) by Rashmi Bansal

Rashmi Bansal’s Follow Every Rainbow is an inspirational book about 25 successful women entrepreneurs, who achieved their goals against all odds.

Follow Every Rainbow tells the stories of 25 women who set up business ventures, and despite various difficulties, succeeded in doing what they had set out to do. These are stories which encourage the readers to have faith in themselves and their abilities, and follow their dreams. These inspiring stories have been divided into 3 sections named Lakshmi, Saraswati, and Durga. The section, Lakshmi, has 8 stories. These are stories about women whose priority are their families, and they achieved their success without compromising on the time they spent with their families, or their children’s education and upbringing. These women achieved everything with their family’s support.

The next section, Durga, has 8 stories. These are about women who had to fight for their careers. The stories in this section focus on their determination, strength, and ability to fight all odds. The last section, Saraswati, has 9 stories. These are stories of educated women entrepreneurs, who successfully created a niche for themselves. Some of the women featured in Follow Every Rainbow are Ela Bhatt, Neeti Tah, Namrata Sharma, Patricia Narayan, Leela Bordia, Jasu Shilpi, and Meena Bindra. The author aims to tell readers that dedication and perseverance can ensure success in any venture. She also wants to highlight that women, with their different qualities, can be as successful as men if they strive to achieve that success.Take Me Home - Rashmi Bansal

Parakram Singh Jadeja did it in Rajkot Deepak Dadhoti did it in Belgaum Vibhor Agrawal did it in Meerut Take Me Home is the story of 20 entrepreneurs who have built remarkable enterprises, while remaining true to their roots. From small towns across India, they run giant global companies with locally trained talent. The ability to run a professional business is no longer limited by location. What you need is a vision and a mission and a burning desire. To 'make it happen', wherever you are.Book Summary of I Have A Dream

I Have a Dream is the collection of 20 engaging and inspiring stories of idealists who made the world a better place to live in. The book puts for the heart and soul of 20 brave individuals who are entrepreneurs but with a more social aim. An absolute must read; the book might just change your life… The most cherished feeling in this entire world is just dream about your entire life. Having previously penned down bestsellers on the domain of entrepreneurship, Connect the Dots and Stay Hungry Stay Foolish, Rashmi Bansal has penned down her third book I have a Dream on the same lines. The context in which this book differs from the others is that it is centered on the topic of Social Entrepreneurship.

Summary of the Book 

These books has the inspiring and interesting stories of 20 idealists who act and think like entrepreneurs, but have dedicated their lives to various causes that do good to mankind in one way or the other.

I Have A Dream is divided into three parts: Rainmakers, Changemakers and Spiritual Capitalists. The first section, Rainmakers has stores of 11 entrepreneurs whose organizations make profits but for them profit making is not the sole driving force.

The next section belongs to the Changemakers, genuine and inspirational change agents who have started movements that would have a positive impact on the society we live in. These areas range from topics ranging from education to RTI activism.

The third section, Spiritual Capitalists is about those people who have imbibed the art of spiritualism and common good.

The book covers entrepreneurial figures like Dhruv Lakra, Mirakle Couriers, Arvind Kejriwal, Parivartan and more.

About Rashmi Bansal  

Rashmi Bansal is an entrepreneur, writer and a youth expert. She started off as a blogger and is now the proud author of three bestselling books. This book sold more than 300,000 copies and was also translated into 8 languages. She is also an IIM Ahmedabad alumnus. Her blog, Youth Curry has articles on entrepreneurship, youth and careers. Rashmi is also the Consulting Editor for a TV show on UTVI called Cracking Careers.

 Writing Style

The book has a very conversational tone and hence is very appealing in its approach. As Rashmi Bansal is an entrepreneur herself, she delves deep down into the personas of the entrepreneurs. The book was greatly appreciated for its helpful and inspirational content.Tag cloud

Sign in